Hyundai Tiburon II (GK)

.
 > 

:2006

: 160 000

399 000

.

  • 15

15 .

  • 30

-

.